GiroGats

Jack

Young - Mascle
En adopció Caràcter carinyósCaràcter sociableEs porta bé amb altres gats

Miguel i Lily

Adult -
En adopció Adopció conjuntaCaràcter carinyósCaràcter sociable

Negris

Mascle
En adopció Caràcter carinyósCaràcter sociablePrefereix tenir companyia d'altres gats

Nigreto

Mascle
En adopció Caràcter carinyósEs porta bé amb altres gatsPrefereix tenir companyia d'altres gats

Puça i Piojilla

Young - Femella
En adopció Adopció conjuntaCaràcter carinyósCaràcter sociable

Sladenyki – “En Nyki”

Adult - Mascle
En adopció Caràcter carinyósCaràcter tímidEs porta bé amb altres gats

Sucre

Adult - Mascle
En adopció Caràcter tímidEs porta bé amb altres gatsPrefereix tenir companyia d'altres gats