Necessita acollida

Green i Blue

Adult -
En adopció Adopció conjuntaCaràcter carinyósCaràcter sociable

Mishu

Young - Mascle
En adopció Caràcter sociableEs porta bé amb altres gats