Necessita acollida

Green i Blue

Adult -
En adopció Adopció conjuntaCaràcter carinyósCaràcter sociable

Lili i Sasha

Adult - Femella
En adopció Adopció conjuntaCaràcter carinyósCaràcter tímidCas urgentEs porta bé amb altres gatsNecessita acollida

Mishu

Young - Mascle
En adopció Caràcter sociableEs porta bé amb altres gats

Titus

Young - Mascle
En adopció Caràcter carinyósCaràcter sociableEs porta bé amb altres gats