Crèdits

♥ Aquest lloc web està desenvolupat per nosaltres mateixes amb WordPress i el tema Rescue instal·lat i adaptat. Falten algunes traduccions i detalls que mica a mica anirem pulint.

♥ Les fotos i imatges no poden ser utilitzades lliurement, si algú les vol fer servir al seu lloc ens pot enviar un correu electrònic a girogats@gmail.com per sol·licitar-ho. Moltes de les imatges son fetes per nosaltres amb les nostres càmares o mòbils, però moltes altres pertànyen a altres persones, adoptants i col·laboradors.

♥ Especial gràcies a la Jen de F per les fotos precioses que ha fet d’alguns dels nostres girogats.